Fáilte go Gaelscoil Míde

Géarchéim Covid 19:
Covid 19 Crisis:

Fearann muintir Ghaelscoil Míde céad míle fáilte romhat chuig suíomh gréasáin na scoile.

 I rith na géarchéime sláinte beidh pleananna oibre agus naisc úsáideacha ar fáil anseo chun cabhrú libh dul ar aghaidh le oideachas bhur bpáistí.  Is faoi gach tuismitheoir cine a dhéanamh ar an méid oibre le déanamh lena bpáistí.

The Gaelscoil Míde community welcomes you to our website.

During the current health crisis we will provide work plans and useful links here to help you continue with your children’s education.  It is up to every parent to decide how much work to do with their child.