Fáilte go Gaelscoil Míde

Fáilte go Gaelscoil Míde.

Fáilte romhaibh ar fad chuig Gaelscoil Míde. Is cúis bhróid dúinn ‘bheith ag ceiliúradh 40 bliain ar an bhfód.  Is Gaelscoil Chaitliceach muid faoi phátrúnacht Ardeaspag Bhaile Átha Cliath.

Tá sé mar aidhm againn i gcónaí, oideachas iomlán ar ardchaighdeán a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge agus meas agus bród a chothú i dteanga, i gcultúr, i gcreideamh agus in oidhreacht na tíre.

Tá súil againn go mbaineann sibh taitneamh as an suíomh agus go bhfoghlaimeoidh sibh faoin scoil agus faoi na himeachtaí atá ar siúl againn inti.