Gailearaí Ghaelscoil Míde

Fáilte go gailearaí Ghaelscoil Míde. Bain sult as.
Gaeilgeoirí na Seachtaine
Toraíocht Mionainmhithe R1
Gaeilgeoirí na Bliana
Diolachán Cácaí
Turas Scoile Naíonáin
Turas Scoile Rang 5,6
Réalta
Lá Spóirt
Turas Scoile Rang 1,2
Turas Scoile Rang 3,4
An Chéad Chomaoineach
Rang 6 ag an Bhriogáid Dóiteái
Cóineartú 20128
Seachtain na Gaeilge
Dráma na Nollag
Rang 1 ag Teach an Ardmhéara
Clann Lir, Rang 1
Boscaí Nollag
Muilte Cuimhneacháin Rang 6
Maisc Rang 1
Oíche Shamhna
Sam ar Réamhchuairt!
Naíonáin Nua