Fógraí ScoileHo Ho Ho!
Wednesday, December 22, 2021

Bhí cuairteoir speisialta linn ar scoil inniu agus dúirt sé go raibh na páistí ar fad agus an chuid is mó den fhoireann ar an liosta maith!  

We had a special visitor in Gaelscoil Míde today.  He said that all the children and most of the staff are on the good list.  

 

Eilfíní!
Wednesday, December 22, 2021

Tháinig roinnt eilfíní ar cuairt ar Ghaelscoil Míde, cúpla seachtain ó shin.  Bhí siad dána go leor ach an deas freisin!

Gaelscoil Míde was invaded by a number of eilfíní recently.  Although they were quite dána, we enjoyed their company!

 

Geansaithe Nollag do Temple Street
Friday, December 10, 2021

Bhí gach duine ag féachaint go hálainn sna Geansaithe Nollag i nGaelcoil Míde.

Pics álainn anseo:

Bhailigh muid breis agus €800 d’Ospidéal na Leanaí I Temple Street.

 

Everyone looked great yesterday in their Geansaí Nollag in Gaelscoil Mide.

Lovely pics here:

We raised more than €800 for the Children’s Hospital in Temple Street.

 

Treoracha/Guidelines nua Covid.
Tuesday, November 30, 2021

De bharr go bhfuil treoracha nua i bhfeidhm anois maidir le teisteanna Antigen, ba bhreá linn go gcuirfeadh tuismitheoirí an Príomhoide ar eolas láithreach má fhaigheann a bpáiste toradh dearfach Covid ar theist PCR.  Is é an bealach is fearr ná scéal a chur chugainn ar ríomhphost. 

Because the new guidelines on Antigen testing are now being implemented, we would like parents to inform the Príomhoide immediately if their child tests positive for Covid in a PCR test.  Ideally, you should send a message to us by email.

 

Dúnta ar an Aoine, 3ú.
Tuesday, November 30, 2021

Ná déanaigí dearmad go mbeidh Gaelscoil Míde dúnta ar an Aoine seo, 3ú Nollaig.

Don’t forget that the school will be closed this coming Friday, 3rd December.

 

Geansaithe Nollag
Tuesday, November 30, 2021

Chun tús a chur le ceiliúradh na Nollag beidh Lá na nGeansaithe Nollag againn i nGaelscoil Míde ar an Chéadaoin an 8ú Nollaig.  Iarraimid ar gach páiste Geansaí Nollag a chaitheamh ar an lá agus €2 (nó níos mó!) a thabhairt isteach.  Rachaidh an t-airgead ar fad chuig Ospidéal na Leanaí i Temple Street.  Beidh an mainséar agus an crann Nollag a lasadh freisin ar an lá.                           

To begin our Christmas Celebrations, Gaelscoil Míde will have a Christmas Jumper Day on Monday, December 9th.  We ask every child to wear a Christmas Jumper on the day and to bring in €2 (or more!).  All the money collected will go to Temple Street Children’s Hospital.  We will be lighting the mainséar and the crann Nollag on the day.

 

Saoire na Cásca
Thursday, March 25, 2021

Míle buíochas le gach duine, tuismitheoirí, daltaí agus foireann Ghaeslcoil Míde as an obair iontach ar fad atá déanta agaibh chun gach duine a choimeád slán agus sábháilte ó d’oscail muid arís.

Míle buíochas to everyone, parents, pupils and foireann Ghaelscoil Míde for all your efforts in keeping everyone safe since we opened again.

 

Bhí Comórtas Ealaíne na Cásca ar siúl againn agus tá an obair iontach ar fad le feiceáil anseo:

http://www.gaelscoilmide.ie/view_images.php?gid=235

Rachaidh na duaiseanna abhaile amárach.

We had a great Comórtas Ealaíne na Cásca and all the great artwork can be seen here:

http://www.gaelscoilmide.ie/view_images.php?gid=235

Prizes will go home tomorrow.

 

Tosóidh saoire na Cásca amárach.  Rachaidh na daltaí abhaile ag 12 a chlog.  Beidh Gaelscoil Míde ag oscailt arís ar an Luan, 12 Aibreán.

The Easter holidays begin tomorrow.  Children will go home at 12 o clock.  Gaelscoil Míde will open again on Monday, April 12th

Guíonn muid ar fad saoire álainn slán sábháilte oraibh ar fad.

We wish you all a happy and safe holiday.

 

Athbhreithniú Bliaiitiúil ar an mBeartas Fhrithbhulaúochta
Thursday, March 11, 2021

Is mian le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Míde a fhógairt go ndearna muid athbhreithniú bliaiitiúil ar an mBeartas Fhrithbhulaíochta sa scoil ag cruinniú den bhord ar an 11-3-2021.

 

Tá an polasaí frithbhulaíochta mar aon leis an athbhreithniú ar fáil anseo.

 

Ráiteas Maidir le Cumhdach Leana
Thursday, March 11, 2021

Is mian le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Míde a fhógairt go ndearna muid athbhreithniú bliaiitiúil ar an ráiteas maidir le cumhdach leanaí ag cruinniú den bhord ar an 11-3-2021.

 

Tá an raiteas mar aon leis an athbhreithniú ar fáil anseo.

 

Iontráil/Admissions 2021-2022
Tuesday, October 13, 2020

Tá na caipéisí seo a leanas ar fáil anseo.

 

  

The following documents are now available here.

 

Call the school at 01 8393968 or email us at oifiggsm@gmail.com and we will send them out to you.

 

Ar Ais Arís!
Thursday, September 3, 2020

Tá pobal iomlán Ghaelscoil Míde thar a bheith sásta go bhfuil muid ar ais ar scoil.

 

Tá na Naíonáin Bheaga nua socraithe isteach go breá! Tá siad ag súgradh, ag damhsa, ag obair, ag sortáil, ag foghlaim Gaeilge agus ag spraoi sa chlós! Táimid an-bhródúil astu.

Pics anseo.

 

Saoire 2020/21
Wednesday, February 19, 2020

Tá na laetha saoire scoile  do 2020/21 le feiceáil anois ar an bhféilire ag bun an leathanach baile.

 

The school holidays for 2020/21 can now be seen on the calendar at the bottom of the home page.

 

Ealaín i Rang a 3.
Monday, February 10, 2020

Tá rang a 3 lán d'ealaíontóirí cruthaitheacha.  Fianaise anseo.

 

An tEarrach i Rang 1
Monday, February 10, 2020

Bhí Ealaín álainn ar siúl ag Rang 1 le teacht an Earraigh a cheiliúradh.  Féach ar na pics áille anseo.

 

Kabobs Torthaí i Rang 2
Monday, February 10, 2020

Bhí Rang 2 an gnóthach ag déanamh "Kabobs Torthaí".  Nach iad a fhéachann blasta.  Pics anseo.

 

Athbhreithniú Bliaitiúil ar an mBeartas Fhrithbhulaíochta
Monday, February 3, 2020

Is mian le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Míde a fhógairt go ndearna muid athbhreithniú bliaiitiúil ar an mBeartas Fhrithbhulaíochta sa scoil ag cruinniú den bhord ar an 16-1-2020.

 

Tá an polasaí frithbhulaíochta mar aon leis an athbhreithniú ar fáil anseo.

 

Ráiteas un Chumhdach Leanaí
Monday, February 3, 2020

Is mian le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Míde a fhógairt go ndearna muid athbhreithniú bliaiitiúil ar an ráiteas maidir le cumhdach leanaí ag cruinniú den bhord ar an 16-1-2020.

 

Tá an raiteas mar aon leis an athbhreithniú ar fáil anseo.

 

Nollaig Shona.
Friday, December 20, 2019

Bhí Nollaig álainn againn i nGaelcoil Míde.  Go leor grianghraf le feiceáil sa ghailearaí anseo.

 

Osclóidh an scoil arís ar an Luan, an 6ú Eanair.

 

Nollaig Shona daoibh ar fad.

 

Tionscnamh Rang 4
Friday, December 20, 2019

Rinne Rang a 4 tionscnamh beag i mbeirteanna ar thuras mara as Béarla. Chuir siad postaer le chéile le cur síos ar gach sórt rud a bheadh ar fáil ar an turas mara.

Ansin, chuir siad a bhfógraí i láthair don rang. Bhain siad an sult as.  Grianghraif anseo.

 

Rang 3 agus 4 san Ard-Mhúsaem.
Thursday, November 28, 2019

Chuaigh rang a 3 agus rang a 4 ar thuras go dtí Ard-Mhúsaem Seandalaíochta na hÉireann. D’fhoghlaim siad faoi na Lochlannaigh agus saol in Éirinn fadó. Bhain siad an sult as scéalta a chloisteáil ó Annie, an t-oifigeach oideachais atá ann. Bhí lá den chéad scoth acu agus tháinig siad abhaile go sona sásta ar an DART.  Grianghraif anseo.

 

Cluichí Gaeilge agus Mata agus Ealaíon Rang 1
Thursday, November 28, 2019

Bhain Rang 1 an sult as na cluichí Gaeilge agus Mata agus as an ealaíon a bhí ar siúl acu le déanaí.  Grianghraif anseo.

 

Seaimpíní!
Friday, October 25, 2019

Tá pobal Ghaelscoil Míde iontach bródúil as ár bhfoireann peile cailíní a bhuaigh Craobh Chumann na mBunscol i bPáirc an Chrócaigh an tseachtain seo.  Beidh muid ag ceiliúradh ar feadh i bhfad!  Comhghairdeas libh a chailíní agus leis na bainisteoirí, an muinteoir Caitríona, an múinteoir Éadaoin agus an máistir Caoimhín.  Pics anseo.

 

Turgnaimh Eolaíochta Rang 3.
Friday, October 25, 2019

Bhí Turgnaimh Eolaíochta an spéisiúl ar fad ar siúl ag Rang 3.  Pics anseo.

 

Paráid Oíche Shamhna.
Friday, October 25, 2019

D'éirigh go hiontach le Paráid na Samhna sa scoil.  Grianghraif anseo.

 

The Halloween Parade was a great success.  Pictures here.

 

Clinic Fola/Blood Clinic 23-10-19, 5 go 8pm,
Tuesday, October 15, 2019

Beidh an Clinic Fola sa halla ar an Chéadaoin, 23ú Samhain ó 5.00pm go 8.00pm.

 

Tacaigh leo más féidir.

 

The next Blood Donation Clinic will be in the halla on Wednesday, October 23rd from 5.00pm until 8.00pm.

 

Please support them if you can.

 

Naíonáin Bheaga Gnóthach!
Monday, October 14, 2019

Tá na naíonáin bheaga socraithe isteach go maith anois. Bíonn siad ag obair go dian, ag sortáil, ag obair le na lámha, ag péinteáil agus ag spraoi.  Pics anseo.

 

Fáilte Ar Ais.
Friday, August 30, 2019

A chairde,

Beatha agus sláinte agus súil againn go bhfuil gach duine sásta ‘bheith ar ais ar scoil. 

Tá muid ag súil go mbeidh bliain iontach eile againn i nGaelscoil Míde.

 

I hope this school year will be another great one for us all.

 

Cuirimid fáilte ar leith roimh na Naíonáin Nua. Nach iad atá ag féachaint socraithe cheana féin!

A special welcome to our New Infants.  They certainly look well settled already!

 

Eolaithe Óga!
Thursday, June 20, 2019
 
Bhí na naíonáin bheaga, le cabhair iontach ó rang a 6 ag fiosrú maighnéadachas inniu. Bhaineadar an-sult as! Pics anseo.
 

Mascanna Naíonáin Bheaga
Tuesday, June 18, 2019

Féach ar na mascanna áille a rinne na naíonáin bheaga!  Táimíd an-bhródúil as an obair seo.  Rinne siad dathú agus gearradh amach den sccth!

 

Rang 3 agus Peiriú
Friday, March 22, 2019

D'fhoghlaim rang 3 cuid mhór faoi Pheiriú agus Impireacht na nInceach. 

Féach ar na mascanna deasa a rinne siad.

 

Rang 4 Ealaín Kadinski
Wednesday, March 6, 2019
Rinne Rang 4 ealaín lena gcosa bunaithe ar chiorcail chomhlárnacha Kandinsky.
 Bhaineamar an sult as scuabanna péinte a úsáid lenár gcosa, ár sála a úsáid agus ár mbairicíní freisin!  Féach anseo.
 

Naíonain Bheaga ag Rince
Wednesday, February 13, 2019

Thosaigh na Naíonáin Bheaga a saol mar rinceoirí i nGaelscoil Míde inniu.  Bhain siad an sult ar fad as.  Nach iad a bhí eadrom ar a gcosa.  Pics anseo.

 

Future Michael Flatleys and Ginger Rogers spotted in Naionain Bheaga today.  Pics here.

 

Athbhreithniú Bliantúil ar anmBeartas Fhrithbhulaíochta
Tuesday, February 12, 2019

Is mian le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Míde a fhógairt go ndearna muid athbhreithniú bliaiitiúil ar an mBeartas Fhrithbhulaíochta sa scoil ag cruinniú den bhord ar an 7-2-2019.

 

Tá an polasaí frithbhulaíochta mar aon leis an athbhreithniú ar fáil anseo.

 

Fógra maidir le Ráiteas Cumhdach Leanaí.
Tuesday, February 12, 2019

Is mian le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Míde a fhógairt go ndearna muid athbhreithniú bliaiitiúil ar an ráiteas maidir le cumhdach leanaí ag cruinniú den bhord ar an 7-2-2019.

 

Tá an raiteas mar aon leis an athbhreithniú ar fáil anseo.

 

Comhghairdeas Cathal!
Monday, January 28, 2019

Comhghairdeas ó chroí le Cathal i rang 5 a bhuaigh craobh an domhain san Astráil ag seoltóireacht ar son na hÉireann.  Bhí an scoil ar fad agus go speisialta rang 5 an bhródúil as.

Pics anseo.

 

Nollaig Shona.
Friday, December 21, 2018

Guíonn muid Nollaig mhór mhaith agus athbhliain faoi mhaise ar phobal na scoile ar fad.  Bhí séasúr na Nollag álainn sa scoil i mbliana.  Pics go leor anseo, anseo, anseo, anseo agus anseo!


Osclóidh an scoil arís ar an Luan 7 Eanair.

 

Boscaí Nollag
Wednesday, November 14, 2018

Cuireann “Boscaí Nollag/ Shoebox Appeal” tús le Séasúr na Nollag i nGaelscoil Míde gach bliain. Arís i mbliana bhí go leor páistí páirteach ann.  Bhronn páistí na scoile breis agus 120 bosca.  Grianghraif anseo.

 

“Boscaí Nollag/ Shoebox Appeal” is the start of Séasúr na Nollag in Gaelscoil Míde. Once again there was a great response from the children who donated over 120 boxes.   Photographs here.

 

R4 Lá Domhanda na nÁinmhithe
Monday, October 22, 2018

Bhí Rang 4 ag ceiliúradh lá Domhanda na nAinmhithe. 

Tháinig coileán beag d’arbh ainm Jutson ar cuairt. Tá traenáil ar siúl aige faoi láthair ionas go mbeidh sé ina 'Mhadra Cúnta'.  D’fhoghlaim an rang faoin slí  a mbeidh Jutson in ann cabhrú le daoine le riachtanais speisialta. 

Ansin tháinig dhá mhuc ghuine, Oinky agus Buttercup ar cuairt.  Bhí Rang 4 an-tógtha leo ar fad! 

Ag deireadh an lae, tháinig laghairt isteach chun críoch a chur leis an lá. Bhí ar an rang a bheith an-chiúin le Chica mar titeann a eireaball di má bhíonn sí scanraithe!  Pics anseo.

 

R3 agus R4 in Ard Mhúsaem Stair an Dúlra
Friday, October 19, 2018
Chuaigh Rang a Trí agus Rang a Ceathar ar an DART chuig Ard-Mhúsaem Stair an Dúlra ar an Déardaoin.  Bhí turas treoraithe den scoth acu agus d’fhoghlaim siad a lán faoi faoi taiscéalaithe as Éirinn agus na daoine difriúla a bhronn ainmhithe ar an mhúsaem. Ina dhiaidh sin, d'ith siad lón sa pháirc súgartha ar Chearnóg Mhuirfean agus bhí seans acu a bheith ag spraoi le chéile roimh dul ar ais ar scoil. Pics anseo.
 

Socraithe Isteach!
Monday, September 24, 2018
Tá na naíonáin bheaga socraithe síos go hiontach! Táimid sona sásta ag déanamh litreacha le marla, ag déanamh patrún agus ag sortáil sa mhata agus ag péinteáil.
An n-aithníonn tú do phaiste sa ghealairí??!!
 

Gaeilgeoirí na Bliana
Friday, June 22, 2018

Tugann an gradam"Gaeilgeoir na Bliana" aitheantas speisialta do ghrúpa beag páistí a dhéanann sár iarracht leis an ghaeilge sa rang agus ar fud na scoile an bhliain ar fad.  Comhghairdeas leis na buaiteoirí.  Tá muid an bhródúil astu.

 

Réalta!
Friday, June 15, 2018

Comhghairdeas le Caoimhe, Cáitlin agus Mícheál a d'imir camógaíocht agus iomaanaiocht d'fhoireann Bhaile Átha Cliath i gcomórtas Chumann na mBunscoil thar cheann Ghaelscoil Míde.  Grianghraif anseo.

 

Rang 6 ar cuairt ag an Bhriogáid Dóiteain.
Friday, May 18, 2018

Chuaigh Rang 6 ar an DART ar cuairt chuig an Bhriogáid Dóiteain i Sráid Tara.  Bhí turas iontach acu.  Grianghraif anseo.

 

Cóineartú 2018
Friday, May 18, 2018

Comhghairdeas ó chroi le Rang 6, le Múinteoir Éadaoin agus leis an Athair Cathal.  Bhí lá álainn againn ar fad.  Grianghraif anseo.

 

Seachtain na Gaeilge 2018
Friday, March 23, 2018

Bhí ceiliúradh iontach againn i nGaelscoil Míde do Sheachtain na Gaeilge.  Bhain muid ar fad an sult as an cheolchoirm, tráth na gceist, céilí, bingo agus dar ndóigh an seó mór.

Grianghraif go leor anseo.

 

 

Dráma na Nollag
Wednesday, December 20, 2017

Míle buíochas le gach duine a chabhraigh linn le Dráma na Nollag ar an Aoine.  Tá súil againn gur bhain sibh ar fad sult as an dráma agus as na carúil.  Míle buíochas le Brian Whelan as na grianghraif áille.

 

Many thanks to everyone who helped us with Dráma na Nollag on Friday.  We hope you all enjoyed the dráma and the carols.  A special word of thanks to Brian Whelan for all the camera work.

 

An Mainséar Beo
Wednesday, December 20, 2017

Bhí lá álainn ag Rang 1 i dTeach an Ard Mhéara do sheoladh An Mainséar Beo.

 

Clann Lir
Friday, November 24, 2017

Bhí Rang 1 ag foghlam faoi Chlann Lir.  Nach iad a rinne an ealaín álainn!

 

Muilte Cuimhneacháin Rang 6
Wednesday, November 8, 2017

Bhí Rang 6 gnóthach ag déanamh muilte cuimhneacháin i gcuimhne ar a gclanna agus a gcairde  atá ar Neamh.

 

Rang 6 made these beautiful pinwheels in memory of their loved ones whom are in Heaven.

 

Samhain
Friday, October 27, 2017

Beidh Gaelscoil Mide dúnta do bhriseadh na Samhna agus ag oscailt arís ar an 6ú Samhain.  Bhí seó faisin iontach againn sa halla d’Oíche Shamhna.  Grianghraif anseo.

Bhí Rang 1 ag obair go crua le tamall  ag déanamh maisc.  Nach bhfuil siad go h-álainn.

 

Baile Átha Cliath ABÚ!
Monday, September 18, 2017

Comhghairdeas le Peileadóirí Bhaile Átha Cliath a bhuaigh “SAM” don tríú uair as a cheile ar an Domhnach.  Féach cá raibh “SAM” ar an Aoine!

 

Rialacha agus Nósanna
Monday, September 18, 2017

Seo a leanas roinnt de na rialacha/nósanna/polasaithe atá i bhfeidhm ar chúiseanna Sláinte agus Sábháilteacht, Cosaint Linbh, agus do dheá-riarachán na scoile, agus iarraimid ar gach tuismitheoir/caomhnóir comhoibriú linn.

The following are some of the rules/customs/policies that are in place due to Health and Safety Issues, Child Protection, and for the smooth and efficient running of the school, and we ask that every parent/guardian cooperate with us.

 

Am Oscailte/Opening Times

Déantar maoirseacht ar dhaltaí na scoile sa chlós (nó sa halla ar la fliuch) ó 8.40am gach maidin.  Níl cead ag aon daltaí bheith ar láthair na scoile roimh an am seo.

De bharr easpa spáis, iarrtar ar thuismitheoirí gan dul isteach sa halla leis na páistí ar mhaidin fhliuch.

Children are supervised in the yard (or in the hall if it’s raining) from 8.40am every morning.  Children are not allowed on the school grounds before this time.

Because of space restrictions, parents are asked not to go into the hall with children on wet mornings.


Poncúlacht/Punctuality

Bailítear  na paistí ón chlós nó ón halla ag 8.50 am gach maidin.  Tá sé fíor thábhachtach go mbeidh gach páiste ar scoil faoin am sin.  Cuireann sé as go mór don pháiste féin agus cuireann sé isteach ar obair an ranga nuair a thagann paistí ar scoil déanach.

Children are collected from the yard or the hall at 8.50am.  It is very important that every child is at school by that time.  It can be upsetting for the child and disruptive for the rest of the class when children arrive late.


Bia Sláintiúil/Health Eating

Bíodh lón agus deoch shláintiúil ag na páistí gach lá.  Ní cheadaítear na rudaí seo a leanas:

Criospaí,  cereal bars, muffins, cáca, fruit winders, milseáin, líreacáin, seacláid (ní cheadaítear seacláid nó aon bhia ina bhfuil seacláid le fáil), barraí, brioscaí(seachas ‘plain’), deochanna giosála, guma coganta, Capri-Sun, glóthach, Nutella agus cnónna, srl.

NB: De bharr go bhfuil ailléirge do chnónna ar pháistí sa scoil, níl cead ag aon duine cnónna nó bia le cnónna ann a thabhairt ar scoil.

Bíonn bainne agus torthaí ar fáil sa scoil gach lá.

Tá cead ag paistí treat beag a bheith acu sa bhosca lóin ar an Aoine.

Children should bring a healthy lunch and drink to school every day.  The following foods are not allowed:

Crisps, cereal bars, muffins, buns, cake, fruit winders, sweets, lollipops, chocolate (any food with chocolate will not be allowed), bars, biscuits(except plain), fizzy drinks, chewing gum, Capri-Sun, jelly Nutella and nuts, etc.

NB: Some children in Gaelscoil Míde have a severe nut allergy and therefore nuts and any foods containing nuts are not allowed in school.

Milk and fruit is available  in school every day.

Children can bring a small treat to school on Fridays.

 

Éide Scoile/School Uniform

Caithfidh gach paiste an t-éide scoile ina iomláine(T léine bán san aireamh) a chaitheamh ar scoil gach lá.  Má tá cúis eisceachtúil nach bhfuil an t-éide a chaitheamh ag páistí, caithfidh nóta a bheith acu sa dialann.

Children must wear the complete school uniform(including white T shirt or polo shirt) every day at school.  If for any reason a child is not wearing the uniform, they must have a note in the dialann.

 

Tinneas/Unwell

Mura bhfuil do pháiste ag mothú maith go leor le gnáth lá a chaitheamh sa scoil agus sa chlós, is ceart é/í  a choimeád sa bhaile go dtagann biseach air/uirthi.

I gcásanna eisceachtúla go gcaithfidh páiste fanacht istigh ag am sosa/lóin caithfidh nóta a bheith ag an pháiste gach lá atá i gceist.

If your child is not feeling well enough to spend a normal day at school and in the yard, please keep them at home until they are better.

In exceptional circumstances when a child must stay in during breaks, he/she must have a note each day.

 

Cumarsáid le Múinteoirí/Communicating with teachers

Is é nóta sa dialann an bealach is éifeachtaí  le teagmháil a dhéanamh leis na múinteoirí ranga.  Is féidir, má tá gá leis, glaoch ar an scoil agus tabharfaidh Síle an teachtaireacht don mhúinteoir.  Má tá géarghá le labhairt le múinteoir, is fearr glaoch ar an scoil agus socrú a dhéanamh go nglaofaidh an múinteoir ar ais ort nó coinne a dhéanamh le bualadh leis an mhúinteoir.

Tá gá le nóta sa dialann tar éis asláithreacht,  teach ar scoil déanach nó mura bhfuil obair bhaile críochnaithe.

A note in the diary is the best way to communicate with the class teacher.  If necessary, parents can telephone the school and Sile will pass on messages to the teacher.  If you must speak to a teacher, please telephone the school and arrange for the teacher to call you back or make an appointment to meet the teacher.

Children must have a note in the diary after being absent, if arriving late for school or if homework hasn’t been completed.

 

 Bailiú Páistí go Luath/Collecting children early

 • Cuir nóta sa dialann ag insint cén t-am agus cén fáth a bhfuil tú ag bailiú do pháiste.
 • Tar isteach chuig Síle san oifig agus sínigh an “Foirm Síniú Amach”.
 • Cuirfidh Síle fios ar an pháiste ón rang.
 • Buailfidh do pháiste leat taobh istigh de phríomh doras na scoile.
 • Write a note in the dialann to let the class teacher know the time and the reason you are collecting your child.
 • Come to Síle in the office and sign the “Sign-Out Form”.
 • Síle will fetch the child from the classroom.
 • Your child will meet you inside the front door of the school.


Gléasanna Leictreonach/Electronic Devices

Níl cead ag aon pháiste fón póca nó aon ghléas leictreonach eile a bheith ina s(h)eilbh in am ar bith sa scoil, ar an bhus nó ar aon ócáid scoile, mar shampla, turas scoile, cluiche peile srl.

I gcásanna eisceachtúla, má chruthaíonn an riail seo deacrachtaí móra, mar shampla,  páiste a théann abhaile ar an DART nó le Bus Átha Cliath, iarraimid ar thuismitheoirí teagmháil a dhéanamh leis an phríomhoide chun socrú eile a phlé.

The children are not allowed to have mobile phones or any other electronic devices in their possession at any time in the school, on the bus or at any school event, e.g. school tours, matches after school etc.

In exceptional cases, where this rule causes major inconvenience for families, e.g. children who come to school on the DART, Dublin Bus etc. we ask that parents contact the principal to discuss alternative arrangements.

 

Cúrsaí Airgid/Money Matters

Seolaigí isteach an t-airgead do na leabhar srl. chomh luath agus is féidir.  Is féidir an bille a íoc le Síle san oifig i rith am scoile.(Ar  maidin, roimh 11am más féidir ar chor a bith.)  Má tá sibh ag seoladh isteach airgead le páistí, déanaigí cinnte go bhfuil ainm an pháiste, an méid airgid, agus an bille atá á íoc scríofa go soiléir ar an chlúdach dúnta.  Seolfar an éide scoile abhaile leis na paistí tar éis don airgead a bheith íoctha.

Má tá deacracht ag aon duine le fiacha scoile a ghlanadh, is féidir teacht i dteagmháil leis an phríomhoide, nó le Síle an Rúnaí, faoi dhiscréid, chun é sin a phlé.

Please pay bills for books etc. as soon as possible.  Bills can be paid with Síle in the office during school hours.(In the mornings, before 11am if at all possible) If you are sending money in with the children, please have it in a sealed envelope with the name of the child, the amount enclosed and the bill being paid clearly written on the outside.  School tracksuits will be sent home with children once they have been paid for.

If anyone has difficulty paying book bills etc. to the school, they can make discreet contact with the principal  or with Síle the Secretary to discuss this.  

 

Míoltóigíni/Head Lice

Cosúil le beagnach gach scoil sa tír, bíonn deacrachtaí againn go minic sa scoil le míoltóigíni gruaige.  Iarann muid ar gach tuismitheoir sár iarracht a dhéanamh i rith na bliana ar fad chun na míoltóigíní a sheachaint nó a aimsiú agus fáil réidh leo nuair is gá. Tá gach eolas ar fáil ón bpoitigéir, nó ar shuíomh idirlín an HSE ag: http://www.hse.ie/eng/health/az/H/Head-lice/Detecting-head-lice.html

Like most schools in the country, we regularly have issues with head lice.  We ask that that parents make every effort to avoid, detect and treat head lice if necessary.  Information is available from your local pharmacy or from the HSE website at:

http://www.hse.ie/eng/health/az/H/Head-lice/Detecting-head-lice.html


Obair Bhaile/Homework

Bíonn obair bhaile ag na daltaí ceithre oíche sa tseachtain, de ghnáth: Luan, Máirt, Céadaoin agus Déardaoin.  Anois is arís, mar phribhléid, bronntar oíche shaor ón obair bhaile ar pháiste/ar ghrúpa páistí/ar rang iomlán nó ar an scoil ar fad.  Bíonn gné scríofa agus gné foghlama san obair bhaile de ghnáth.  Bítear ag súil leis go ndéanfaidh tuismitheoirí maoirseacht ar an obair bhaile agus go mbeidh síniú tuismitheora sa dialann obair bhaile agus ar aon obair scríofa más cuí.

Is iad seo a leanas na treoirlínte ama do na ranganna éagsúla:

 • Naíonáin Shóisir (ó Théarma 2):                  0-10 nóiméad
 • Naíonáin Shinsir:                                           0-15 nóiméad
 • Ranganna 1,2:                                             20–30 nóiméad
 • Ranganna 3,4:                                             30–45 nóiméad
 • Ranganna 5,6:                                             45–60 nóiméad

Children usually have homework four nights a week, Monday to Thursday.  Occasionally a night free from homework is awarded to an individual/group of children or the whole class/school.  Homework will normally have both a written and learning element.  Parents are asked to supervise the homework and to sign the dialann and the written work when appropriate.  The time guidelines for each class are given above.


Sábháilteacht Bóthar/Road Safety

Déanaigí cinnte go bhfuil sibh i gcónaí páirceáilte go dleathach in aice na scoile.  Is do charranna amháin atá na geataí móra isteach sa scoil.  Níl cead ag aon pháiste nó duine fásta riamh siúl isteach nó amach na geataí seo. Caithfidh coisithe an geata beag a úsáid.

Please make sure that your car is always legally parked when near the school.  The large gates at the side of the school are strictly for cars only.  Neither children or adults are allowed to walk in and out these gates.  Pedestrians must use the smaller gate. 

Gaeilgeoirí na Seachtaine
Monday, September 18, 2017

Tugann Gaeilgeoirí na Seachtaine aitheantas do leanaí a dhéanann tréan iarracht i rith na seachtaine Gaeilge a úsáid mar theanga chaidrimh na scoile.

Gaeilgeoirí na Seachtaine is a recognition for those children who make a special effort using Gaeilge as the spoken language of the school.

 

Dea-Scéal    Great News.
Monday, December 19, 2016

19-12-16

 

Tá an áthas orainn go bhfuil “double yellow lines” péinteáilte anois ar Thornville Drive ar fad.  Tharla se seo tar éis feachtas a mhair beagnach dhá bhliain.  Scríobhadh ana chuid litreacha agus ríomh- phoist agus tá muid buíoch do na Gardaí, do na Comhairleoirí Cathrach agus do gach duine a chabhraigh leis an bhfeachtas.  Cuirfidh na línte seo go mór le sábháilteacht phaistí Ghaelscoil Míde agus iarraimid ar gach tiománaí gan an dlí a bhriseadh.

We are delighted that since Saturday morning, double yellow lines are now painted on the full length of Thornville Drive.  This of course means that it is illegal to park anywhere between the two roundabouts.  It took nearly two years, with dozens of letters, phone calls and emails to get the lines.  We are grateful to the Gardaí, the Dublin City councillors and everyone else who campaigned on our behalf to make it a safer crossing for all of our children.   We trust that all drivers will obey the new law.

 

Bleá Cliath Abú!
Friday, September 16, 2016

Deireann Mr Twit agus Rang 1 "Bleá Cliath Abú!"

 

Laochra Arís!
Monday, June 20, 2016

Comhghairdeas le foireann iomanaíochta na mbuachaillí a bhuaigh craobh Chumann na mBunscoil i bPáirc an Chrócaigh inniu.  Comhghairdeas freisin agus míle buíochas leis an mháistir Caoimhín agus le Pádraig Ó Tighearnaigh a thraenáil iad.  Tá muid ar fad an bhródúil astu ar fad.  Grianghraif anseo.

 

Laochra
Thursday, May 19, 2016

Comhghairdeas le foireann peile na mbuachaillí a bhuaigh an chraobh sa Fingal League i bPáirc Pharnell ar an Mháirt.  Tá an scoil ar fad thar a bheith bródúil astu.  Grianghraif anseo.

 

Stair Rang 1
Monday, February 15, 2016

Bhí Rang 1 ag foghlam faoi bhréagáin agus faoi Chlann Lir sa stair le déanaí.

Grianghraif anseo.

 

Athbhliain Faoi Mhaise!
Thursday, January 7, 2016

Fáilte ar ais agus Athbhliain faoi mhaise daoibh ar fad.

 Cúpla Fógra.

Ceol:  Ag tosú arís inniu agus ag dul ar aghaidh mar is gnáth gach Máirt agus Déardaoin.

Snámh:  Ar ais mar is gnáth ar an Chéadaoin seo chugainn, 13-1-16.

Fraincis:  Ranganna ag tosú arís ar an Chéadaoin seo chugainn, 13-1-16, 2.30-3.30pm.

 

Craobh Cispheile
Monday, December 7, 2015

D'imir foireann Ghaelscoil Míde i gcraobh cispheile sa National Basketball Arena inniu.  Cé nach raibh an lá linn, tá an scoil iontach bródúil as an croí, an misneach aagus an spiorad a thaispeán na buachaillí.  Grianghraif anseo.

 

Na hAstacaigh
Thursday, December 3, 2015

Bhi rang 6 ag foghlam faoi na hAstacaigh.  Obair álainn anseo.

 

Ealaíon Nollag Naíonain Bheaga.
Thursday, December 3, 2015

Bhi na naíonáin bheaga an gnóthach ag ullmhú don Nollaig.  Féach ar an ealaíon álainn.

 

Sam sa Scoil
Monday, November 30, 2015

Chuir an scoil fáilte mhór roimh James Mc Carthy agus Sam Maguire.  Grianghraif anseo.

 

Airm ar Cuairt
Monday, November 30, 2015

 

Chun comóradh a dhéanamh ar chothrom céad bliain ó tharla Éirí Amach 1916 agus ó fógraíodh Poblacht na hÉireann, thug comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann, faoina gcuid éide, cuairt ar Ghaelscoil Míde ar an Mháirt seo caite.  Léigh Oifigeach ón airm, le cabhair ó Ríonach i rang 6, Forógra 1916 agus bhronn sé an bratach náisiúnta chomh maith le cóip den Fhorógra ar an scoil.  Bhí lá álainn againn ar fad.  Grianghraif anseo.

 

  

To commemorate the centenary of the 1916 Rising and to celebrate 100 years since the Proclamation of the Irish Republic, two members of the Irish Army visited Gaelscoil Míde last Tuesday.  An Officer, with the assistance of Ríonach i rang 6, read out the 1916 Proclamation,  and presented the national  flag and  a copy of the Proclamation to the school.  A great day was had by all concerned.  Pics here.

 

Polasaí Iontrála Nua.  New Enrolment Policy.
Thursday, October 8, 2015

Tá polasaí iontrála nua faofa ag Bord Bainistíochta na scoile agus té se tábhachtach an polasaí a léamh ina iomláine go speisialta má tá se i gceist agat páistí a chur chun na scoile amach anseo.  Is féidir an polasaí iomlán a léamh anseo.


The Board of Management have approved a new enrolment policy for Gaelscoil Míde and it is important to read the whole policy, especially if you intend to send children to the school in future.  The policy can be read here.

 

Sláinte agus Sábháilteachta/ Health and Safety
Monday, September 15, 2014

Ar mhaithe le sláinte agus sábháilteachta má tá sibh ar láthair na scoile le bhur bpáistí féin coinnigh iad faoi smacht le bhur dtoil.

Tá trí gheata do choisithe ag an scoil. Níl sé ceadaithe ag coisithe na geataí móra a bhaineann leis an charrchlós a úsáid. Cuir seo in iúl do bhur leanaí le bhur dtoil mar feictear páistí ag rith amach geataí an charrchlóis go rialta.

Má thagann do pháiste ar scoil ar rothar déan cinnte go bhfuil clogad á chaitheamh aige.

 

For health and safety reasons if you are on the school premises with children of your own please keep them under supervision at all times.

 There are three pedestrian gates in the school. Pedestrians are not permitted to use the double gates that lead into the car park. Could you please stress this with your children as children are seen using the gates of the car park regularly.

 If your child cycles to school please make sure he is wearing a helmet.