Polasaíthe

 

Gaelscoil Míde.

 

Polasaí Frithbhulaíochta Ghaelscoil Míde 2018
Antibulling Code.

 

Polasaí um Chosaint Sonraí Ghaelscoil Míde 2019.
Data Protection


Ráiteas um Chumhdach Leanaí Ghaelscoil Míde
Child Safeguarding Statement


An Modh Gearáin i nGaelscoil Míde
Complaints Procedure

 

Cód Iompair Ghaelscoil Míde 2016.
Behaviour Code.