Teacht agus Imeacht

 

Teacht agus Imeacht Coming and Going

 

 Baineann cuid mhaith daltaí úsáid as an bhus scoile. Iarrtar ort an tábhacht a bhaineann le dea-iompar ar na busanna a mheabhrú do do pháiste. Tabhair aire faoi leith, le do thoil, do na pointí seo a leanas:

· A bheith in am don bhus ar maidin

 · Gan seasamh ar an bhus.

 · Gan ithe ná ól ar an bhus

 · Gan rudaí géara a iompar ach amháin sa mhála scoile

 · Treoracha an fheighlí a leanúint i gcónaí

Iarrtar ar thuismitheoirí a bheith poncúil ag bailiú leanaí ón bhus. 

Many pupils use the school bus. You are asked to remind your child regularly of the importance of good behaviour on the bus. Please remind them regularly of the following points:

· Be in time for the bus

 · Do not stand or leave your place while the bus is moving

 · Do not eat or drink on the bus

· Rulers and sharp objects such as pencils must be carried in the schoolbag

 · Do as the supervisor says

Parents are asked to be punctual when collecting children from the bus.