Cúrsaí Creidimh

 

Cúrsaí Creidimh Religion

 

Tá sé de nós againn, sa Ghaelscoil, trí nó ceithre Aifreann a bheith againn i rith na bliana. Bíonn fáilte roimh thuismitheoirí ag na hAifrinn seo. Bíonn Faoistin ar fáil do na leanaí cúpla uair sa bhliain fosta. Tá súil againn go leanfaidh na nósanna seo. Ullmhaítear na páistí don Chéad Fhaoistin, don Chéad Chomaoineach agus don Chóineartú gach bliain.

 

It is customary for us to have a School Mass three or four times a year. Parents are always welcome at these Masses.The Sacrament of Confession is usually made available for the pupils twice a year. We value these privileges very highly and hope they will continue. Pupils are prepared for the Sacraments of First Confession, First Holy Communion and Confirmation every year.