An Fhoireann

  

Foireann.jpg

 

An Fhoireann Staff

 

Baill na Foirne / Members of Staff

 

Príomhoide: Joe Ó Dónaill

Naíonáin Bheaga: Múinteoir Caitríona  

Naíonáin Mhóra: Múinteoir Cáit

Rang 1: Múinteoir Aoife agus Múinteoir Tara

Rang 2: Máistir Graeme

Rang 3: Múinteoir Maria

Rang 4: Múinteoir Éadaoin

Rang 5: Máistir Caoimhín

Rang 6: Maistir Paidí

 

Múinteoir Nóirín

Múinteoir Caitlín (Príomhoide Tánaisteach)

Múinteoir Leigh


Rúnaí na Scoile: Síle

Feighlí na Scoile: Frank

Cúntóirí : Dolores 

                 Angelina