Coistí

Coistí Committees

 

 

 

Coistí Éagsúla Various Committees

Tá tuismitheoirí na scoile an-ghníomhach i gcoistí éagsúla agus is ar leas na ndaltaí a dhéanann na coistí seo a gcuid oibre ar fad:

· Coiste na dTuismitheoirí: Tá Coiste na dTuismitheoirí an-ghníomhach againn sa scoil. Eagraítear oícheanta sóisialta agus ócáidí le hairgead a bhailiú ar son na scoile go rialta i rith na bliana. Cuirtear fáilte roimh chách ag na cruinnithe agus is breá leis an gcoiste smaointe nua agus baill nua.

· An Coiste Ceoil:  Eagraíonn an coiste ceoil ranganna ceoil i ndiaidh scoile. Cuireann siad múinteoirí ceoil agus uirlisí ceoil ar fáil mar is gá.  Tugann siad aire do na leanaí atá ag fanacht le freastal ar ranganna ceoil.

· An Coiste Snámha:  Eagraíonn an coiste snámha ranganna snámha do pháistí Ghaelscoil Míde i rith na scoil bhliana.

 ·An Coiste Glas 2013/14: An Máistir Caoimhín Breathnach agus beirt pháistí ó Rang 1-Rang 6. I mbliana is é “Taisteal” an téama atá idir lámha againn agus beidh an Coiste Glas agus an scoil uilig ag obair go dian leis an cheathrú Bratach Ghlas a bhaint amach.

Parents of the school are active on various committees and work very hard for the cultural and educational welfare of the pupils:

· Parents Committee: We have a very strong and active Parents Committee.The committee organise social events during the year as well as regular fund raisers for the school. All are welcome at meetings and new ideas and new members are always welcomed.

· The Music Committee:  The music committee organise music classes after school during the school year. They organise music teachers and any instruments that are needed.  They look after the children who are waiting to attend classes.

· The Swimming Committee:  The swimming committee organise swimming classes for pupils of Gaelscoil Míde during the school year.

· The Green Flag Committee 2012/14: An Máistir Caoimhín Breathnach and two children from Rang 1 – Rang 6. “Travel” is this year’s theme and the Coiste Glas, together with the whole school, is working hard towards our fourth Green Flag.


Teagmháil/Contact:

Ríomhphost/ E-mail: gsmcoiste@gmail.com

Fón: 086 3761340